Spájame ľudí pre spoločný cieľ – mať sa v našom meste lepšie.

O nás

Charakteristika organizácie
Spájame ľudí pre spoločný cieľ – mať sa v našom meste lepšie.

Mladú Sereď datujeme od mája 2012, kedy vznikla ako oficiálne občianske združenie. Cieľom iniciatív mladých ľudí zo Serede a jej blízkeho je vrátiť život do mesta a ukázať spoluobčanom, že cestou k zmene nie je apatia, ale naopak aktívny občiansky a komunitný život.

Úspechu sa teší napríklad projekt knižných búdok slúžiacich ako verejné knižnice, do ktorých čitatelia knihy venujú a zároveň si vezmú tú, ktorá ich zaujme. Na rovnakom princípe, ibaže s väčším portfóliom vecí, funguje i podujatie Zóna bez peňazí, organizovaná na prelome novembra a decembra. Medzi charitatívne akcie sa zaraďuje aj spolupráca s NTS Trnava, a to Daruj krv, zachráň život.

Na konci roka 2014 vznikla myšlienka vytvorenia komunitného centra, vďaka ktorej sa Mladá Sereď spojila so Združením STORM a s EKO hliadkou, ďalšími aktívnymi organizáciami pôsobiacimi v Seredi. PRIESTOR, ako bolo centrum pomenované, je otvorené všetkým, ktorí majú záujem o ďalšie aktivity a spoznávanie seredských „susedov“. Viac o možnostiach, ktoré centrum ponúka na www.kcpriestor.sk.

Tešíme sa, keď sa k nám chce niekto pridať a pomôcť nám priviesť naše myšlienky k životu. Zároveň radi privítame aj ľudí s vlastnými nápadmi a budeme sa snažiť spoločne urobiť naše mesto lepším pre nás všetkých.

Členovia

Dominika Kušnierová

Dagmara Tóthová

Tony Dúbravec

Mirka Dudášová

Peter Sabo

Diana Kušnierová

Dominika Beličková

Lukáš Šiška

Mária Záhumenská

Martin Lukačovič

Michaela Fidlérova

Ján Moncoľ

Partneri